Polityka Prywatno艣ci

Od 25 maja 2018 roku obowi膮zuje Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Przygotowali艣my poni偶szy dokument w odpowiedzi na obowi膮zek informacyjny, jaki na nas spoczywa w zwi膮zku z ww. regulacjami, nie wymagamy przy tym 偶adnych dzia艂a艅 w zwi膮zku z tym, ewentualnie prosimy o kontakt w razie ewentualnych w膮tpliwo艣ci.

搂1 Informacje zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, 偶e:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

MILAGRA Magda Smolik
ul. Zau艂ek 5a
03-287 Warszawa
NIP 5423086632

[email protected]

 1. Administrator wyznaczy艂 inspektora ochrony danych, z kt贸rym mo偶na skontaktowa膰 si臋 poprzez adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48510796217 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w ka偶dej sprawie dotycz膮cej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez sklep odbywa si臋 w celu prowadzenia komunikacji z Klientem (korespondencja mailowa, np. obs艂uga reklamacji lub ustalanie szczeg贸艂贸w zakupu), archiwizacji tej komunikacji oraz realizacji zam贸wie艅.
 3. Pytania oraz uwagi zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep prosimy kierowa膰 na adres: [email protected].
 4. Podanie danych osobowych za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub w zwi膮zku z utworzeniem Konta w sklepie jest dobrowolne. Jednocze艣nie, jest to warunek, aby dokona膰 zakupu w Sklepie lub podj臋cia korespondencji.
 5. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody b臋d膮 przetwarzane przez Sklep do czasu odwo艂ania tej偶e zgody lub przez okres konieczny do wykonania umowy sprzeda偶y oraz do wykazania, 偶e wykonali艣my j膮 prawid艂owo. Czas ten odpowiada d艂ugo艣ci terminu przedawnienia roszcze艅.
 6. Informujemy, 偶e do tre艣ci osobowych udost臋pnionych nam przys艂uguje prawo wgl膮du oraz prawo do ich sprostowania, usuni臋cia lub wycofania zgody na przetwarzanie tych偶e danych. Przys艂uguje Pa艅stwu r贸wnie偶 prawdo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz przeniesienia danych osobowych.
 7. Deklarujemy, 偶e przywi膮zujemy najwy偶szych stara艅 do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych w sensie fizycznym, organizacyjnym oraz technicznym, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi regulacjami.
 8. Dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora oraz podmioty zewn臋trzne, z kt贸rymi Administrator wsp贸艂pracuje w zakresie utrzymania i serwisowania system贸w informatycznych oraz w celach marketingowych i analitycznych. W zwi膮zku z korzystaniem przez nas z plik贸w cookies pochodz膮cych od podmiot贸w zewn臋trznych, wskazanych w 搂2 ust. 7 niniejszej Polityki Prywatno艣ci, Pa艅stwa dane b臋d膮 przekazywane poza obszar EOG, do Stan贸w Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzaj膮cej Tarcz臋 Prywatno艣ci (tzw. Privacy Shield). Dane przeka偶emy do podmiot贸w certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowi膮zuje je do w艂a艣ciwego zabezpieczenia danych osobowych.
 9. W razie odnotowania przetwarzania danych osobowych w spos贸b niezgodny z prawem, przys艂uguje Pa艅stwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 10. W jakich sytuacjach przetwarzane s膮 dane osobowe?

a) W przypadku za艂o偶enia konta w Sklepie

b) W przypadku z艂o偶enia zam贸wienia bez rejestracji konta

c) W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego

d) W przypadku zapisania si臋 do newslettera

e) W przypadku dodania opinii o produkcie

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe? Opieramy si臋 na Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wg kt贸rego podstaw膮 jest zawarcie umowy (transakcji) zakupu produktu, a tak偶e nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Jakim podmiotom przekazujemy przetwarzane dane osobowe?

a) Dostawcom us艂ug zwi膮zanych z analityk膮 ruchu na stronie, marketingiem internetowym oraz organizacj膮 newslettera

b) Dostawcom us艂ug informatycznych zwi膮zanych z hostingiem czyli przechowywaniem, utrzymaniem i serwisem Sklepu

c) Operatorowi p艂atno艣ci elektronicznych dost臋pnych w Sklepie

d) Firmom transportowym tj. dostarczaj膮cym us艂ugi kurierskie oraz etykiety na wysy艂ane przez nas paczki

e) Firmie ksi臋gowej oraz kancelarii prawnej, obs艂uguj膮cej Sklep

f) Partnerom biznesowym tj. producentom produkt贸w oferowanych w Sklepie w ramach realizowanych Zam贸wie艅 (w przypadku produkt贸w wysy艂anych bezpo艣rednio przez producenta)

搂2 Informacje o plikach cookies

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, kt贸re s膮 przechowywane na tzw. urz膮dzeniu ko艅cowym czyli komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie lub smartfonie. Dane o plikach cookies s膮 zbierane przez Sklep. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce plik贸w cookies mo偶na znale藕膰 pod poni偶szym linkiem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 1. Uzyskujemy dost臋p do plik贸w cookies znajduj膮cych si臋 na Pa艅stwa urz膮dzeniach w celu:
 1. Marketingu – czyli dopasowania tre艣ci w Sklepie do Twoich zainteresowa艅 oraz potrzeb 鈥 oznacza to personalizowanie tre艣ci, jakie przegl膮dasz w Sklepie oraz na innych portalach, np. w formie reklamy produktu dost臋pnego w ofercie Sklepu.
 2. Utrzymaniu sesji po zalogowaniu si臋 przez Pa艅stwa w Sklepie.
 3. Analityki 鈥 monitorujemy statystyki oraz zachowania os贸b, odwiedzaj膮cych sklep, aby podnosi膰 jako艣膰 oferty.
 1. W Sklepie przetwarzamy nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:
  1. sesyjne 鈥 zbierane przez Pa艅stwa przegl膮dark臋 a偶 do czasu jej zamkni臋cia
  2. sta艂e 鈥 zbierane przez Pa艅stwa przegl膮dark臋 a偶 do momentu ich wykasowania
  3. zewn臋trzne 鈥 pochodz膮ce od dostawc贸w narz臋dzi do analityki w Sklepie
 2. Pliki cookies mo偶esz usun膮膰 poprzez odpowiednie funkcje przegl膮darki internetowej lub inne narz臋dzia dost臋pne w systemie operacyjnym Pa艅stwa urz膮dzenia.
 3. Pod poni偶szymi linkami dost臋pne s膮 szczeg贸艂owe informacje na temat sposobu usuni臋cia plik贸w cookies w przegl膮darkach internetowych:
  1. Chrome:聽http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Firefox:聽http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  3. Opera:聽http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  4. Internet Explorer:聽http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  5. Safari:聽http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 1. Zmiana lub usuni臋cie plik贸w cookies mo偶e spowodowa膰 ograniczenie funkcjonalno艣ci Sklepu, np. problem z zalogowaniem si臋 do utworzonego Konta.
 2. Pliki cookies przetwarzane na Pa艅stwa urz膮dzeniach mog膮 pochodzi膰 od innych us艂ugodawc贸w. Nasz Sklep korzysta z nast臋puj膮cych us艂ug:
 1. Google Analytics
 2. Google Ads
 3. Google Shopping
 1. Wy偶ej wymienione (w punkcie 7.) us艂ugi s膮 dostarczane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
  Google Analytics mo偶esz zablokowa膰 poprzez zainstalowanie dodatku do przegl膮darki udost臋pniany przez firm臋 Google Inc., do 艣ci膮gni臋cia pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 1. Na podstawie informacji na Pa艅stwa temat, wynikaj膮cych z danych w plikach cookies, tworzony jest profil u偶ytkownika na bazie min.preferencji czy zainteresowa艅 analizowanych podczas aktywno艣ci w sieci.
 2. Profil utworzony na bazie informacji z plik贸w cookies lub z narz臋dzi analitycznych nie mo偶e zosta膰 wykorzystany do jakichkolwiek dzia艂a艅 zautomatyzowanych, kt贸re wywo艂a艂yby wzgl臋dem Pa艅stwa skutki prawne lub wp艂ywa艂yby na u偶ytkownika w formalny spos贸b.

聽搂3 Newsletter

Za艂o偶enie konta w naszym Sklepie jest r贸wnoznaczne z wyra偶eniem zgody na ewentualn膮 wysy艂k臋 newslettera na adres mailowy wskazany podczas rejestracji. Z tego wzgl臋du, pragniemy poinformowa膰, 偶e:

 1. Zbierany Pa艅stwa dane w celu marketingowym, jakim jest wys艂anie wiadomo艣ci email w formie newslettera, np. promuj膮c w nim najnowsze promocje czy nowo艣ci produktowe.
 2. Maj膮 Pa艅stwo prawo do zrezygnowania z subskrypcji newslettera oraz przeniesienia swoich danych osobowych na warunkach okre艣lonych w RODO.
 3. Podanie swoich danych, przede wszystkim adresu email, jest dobrowolne, ale r贸wnocze艣nie niezb臋dne, aby otrzymywa膰 od nas newsletter.
 4. Pa艅stwa dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 10 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Skontaktuj si臋 z nami pod adresem [email protected] w razie ch臋ci odwo艂ania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. W zwi膮zku z wysy艂k膮 newslettera, nie wysy艂amy Pa艅stwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Pod poj臋ciem prawnie uzasadnionego interesu rozumiemy reklam臋 oferowanych w Sklepie us艂ug i produkt贸w oraz samego Sklepu, a tak偶e prowadzenie dzia艂a艅 analitycznych zwi膮zanych ze sposobem korzystania z newslettera.